Kakav je naš program?

Osnovni program rada verifikovan је od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Program Predškolske ustanove “5 plus” zasniva se na ideji da podižemo društvene, kompetentne i srećne mališane današnjice, koji će spremno dočekati budućnost tako što ćemo, kroz projektni pristup u radu, kod njih podsticati (6K):

  • KOMUNIKACIJU (podsticaj govora kroz različite igre i aktivnosti; podsticaj pravilnog izražavanja; podsticaj aktivnog slušanja)
  • KONAČNO SAMOPOUZDANJE (ohrabrivanje u pokušajima i pogreškama; pozitivna atmosfera koja podstiče učenje; igre koje ističu posebnost deteta)
  • KOOPERACIJU – SARADNJU (podsticanje na zajedništvo i rad u paru, u manjoj grupi; zajedno do rešenja; pomoć prijatelja u različitim zadacima)
  • KREATIVNE INOVACIJE (nova sredstva u radu nastala saradnjom među decom i vaspitačima; inovativne igračke; projektni istraživački pristup)
  • KRITIČKO MIŠLJENJE (spremnost na preispitivanje; samovrednovanje; timski rad)
  • KONKRETAN SADRŽAJ (jasni zadaci za sve uzraste; sadržaj na osnovu interesovanja dece; sadržaj koji podstiče istraživanje; sadržaj koji podstiče celokupni razvoj deteta)

Ove veštine igraju veoma važnu ulogu u odrastanju i veoma je bitno da se razvijaju kod dece još dok su u vrtiću.

Program „Mali Pitagora“

Program „Mali Pitagora“ razvija kod dece logičko-matematičko mišljenje. Kroz ovaj program usmerili smo decu u pravcu kritičkog mišljenja i primene konkretnih sadržaja na kreativan i fleksibilan način. Jer, matematika pomaže deci da razviju sposobnosti poput istraživanja, fleksibilnosti, upornosti, mašte i radoznalosti.

Muzička radionica „Čarobna frula“ sa Kolarčeve zadužbine

Široka muzička edukacija treba da bude dostupna svakom detetu, jer ima pozitivne, merljive i trajne pedagoške i socijalne koristi. Zato smo ove radionice uvrstili u redovni program za svako dete.

Saradnja sa socio-kulturnom sredinom

Lokacija na kojoj je smeštena naša ustanova već nagoveštava korišćenje svih raspoloživih resursa u neposrednom okruženju i šire za igru i učenje. Deca posećuju kulturne, sportske i druge ustanove, upoznaju se sa društvenom sredinom čime bogate dečije iskustvo i razvijaju želju za novim saznanjima.

Kreativne radionice

Projekat “KUHINJE DECE SVETA” gde kroz niz radionica saznajemo više o tome kako se hrane deca u drugim delovima sveta. Svakog meseca upoznajemo se sa kulturom nekog drugog naroda.

Strani jezici

Engleski jezik – svakog dana
Radionice kineskog jezika – jednom mesečno

Sport

Deca svakodnevno po pola sata imaju program aktivnosti koji obuhvata osnove atletike, gimnastike, sportova sa loptom, ritmike, korektivne vežbe.

Likovne radionice;
Radionice dramaturgije.
Sve aktivnosti uključene su u cenu paketa usluga.

Menu