Kakav je naš program?

Osnovni program rada verifikovan је od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Program Predškolske ustanove “5 plus” zasniva se na ideji da podižemo društvene, kompetentne i srećne mališane današnjice, koji će spremno dočekati budućnost tako što ćemo, kroz projektni pristup u radu, kod njih podsticati (6K):

  • KOMUNIKACIJU (podsticaj govora kroz različite igre i aktivnosti; podsticaj pravilnog izražavanja; podsticaj aktivnog slušanja)
  • KONAČNO SAMOPOUZDANJE (ohrabrivanje u pokušajima i pogreškama; pozitivna atmosfera koja podstiče učenje; igre koje ističu posebnost deteta)
  • KOOPERACIJU – SARADNJU (podsticanje na zajedništvo i rad u paru, u manjoj grupi; zajedno do rešenja; pomoć prijatelja u različitim zadacima)
  • KREATIVNE INOVACIJE (nova sredstva u radu nastala saradnjom među decom i vaspitačima; inovativne igračke; projektni istraživački pristup)
  • KRITIČKO MIŠLJENJE (spremnost na preispitivanje; samovrednovanje; timski rad)
  • KONKRETAN SADRŽAJ (jasni zadaci za sve uzraste; sadržaj na osnovu interesovanja dece; sadržaj koji podstiče istraživanje; sadržaj koji podstiče celokupni razvoj deteta)

Ove veštine igraju veoma važnu ulogu u odrastanju i veoma je bitno da se razvijaju kod dece još dok su u vrtiću.

Program „Mali Pitagora“

Program „Mali Pitagora“ razvija kod dece logičko-matematičko mišljenje. Kroz ovaj program usmerili smo decu u pravcu kritičkog mišljenja i primene konkretnih sadržaja na kreativan i fleksibilan način. Jer, matematika pomaže deci da razviju sposobnosti poput istraživanja, fleksibilnosti, upornosti, mašte i radoznalosti.

Muzička radionica „Čarobna frula“ sa Kolarčeve zadužbine

Široka muzička edukacija treba da bude dostupna svakom detetu, jer ima pozitivne, merljive i trajne pedagoške i socijalne koristi. Zato smo ove radionice uvrstili u redovni program za svako dete.

Saradnja sa socio-kulturnom sredinom

Lokacija na kojoj je smeštena naša ustanova već nagoveštava korišćenje svih raspoloživih resursa u neposrednom okruženju i šire za igru i učenje. Deca posećuju kulturne, sportske i druge ustanove, upoznaju se sa društvenom sredinom čime bogate dečije iskustvo i razvijaju želju za novim saznanjima.

Kreativne radionice

Projekat “KUHINJE DECE SVETA” gde kroz niz radionica saznajemo više o tome kako se hrane deca u drugim delovima sveta. Svakog meseca upoznajemo se sa kulturom nekog drugog naroda.

Strani jezici

Engleski
Kineski

Sport

Profesor fizičkog vaspitanja radi sa decom dva puta nedeljno program koji obuhvata osnove atletike, gimnastike, sportova sa loptom, ritmike, korektivne vežbe.

Likovne radionice;
Radionice dramaturgije.
Sve aktivnosti uključene su u cenu paketa usluga.

Menu