Produženi boravak

Sve užurbaniji životni stil i sve veći broj obaveza sa kojima se roditelji suočavaju stvara i sve veću potrebu za dnevnim boravkom u kojem će vaše dete imati aktivnosti koje podstiču njegov rast i razvoj. Plan i program našeg boravka zasniva se na konceptu slobodne škole, gde ćete vi u saradnji sa vašim detetom imati mogućnost izbora aktivnosti. Program slobodne škole zasniva se na podsticanju autonomije deteta gde će ono moći samostalno da donosi odluke uz pomoć i podršku mentora grupe. U okviru ovog programa poseban akcenat se stavlja na igru, koja je neizostavan i krucijalni aspekt razvoja vašeg deteta. Cilj ovakvog koncepta produženog boravka jeste da se deca podstaknu na samostalno razmišljanje i kreativno donošenje odluka kroz koje će podsticati slobodu, inovativnost i autonomiju.
Osluškujući potrebe kako roditelja tako i dece, odlučili smo da formiramo program koji će sadržati sledeće aktivnosti:

1. IGRU! – Svako dete mora da se igra zajedno sa drugom decom, negujući na taj način duh socijalizacije i zajedništva uz podsticanje empatije i timskog duha. Naše igre su jednim delom strukturisane i organizovane tako da podstiču motoričke sposobnosti deteta, empatiju i timski duh, a sa druge strane nestrukturisane kako bi uvažile ideje dece, podstakle autonomiju i kreativnost.

4. Muzičke radionice Kolarčeve Zadužbine
5. Radionice iz matematike – Radionice iz matematike realizovale bi se kroz program „Škole matematike 2plus2“ koji podrazumeva razvoj logičko-matematičkog mišljenja na jedinstven i produktivan način. Akcenat stavljamo i na neformalan način edukacije kroz zanimljiv, a podsticajan sadržaj koji pomera granice razvoja vašeg deteta u pozitivnom pravcu. Naš kadar čine pažljivo odabrani profesori matematike, koji imaju iskustvo u radu sa decom i veruju da su deca prirodno sklona matematici i sve što je potrebno jeste pokazati im pravi ugao gledanja.

7. Kreativne radionice – Od izuzetne je važnosti podsticanje i negovanje kreativnosti dece, stoga u okviru našeg produženog boravka imate mogućnost izbora različitih aktivnost kao što su:
• Vajanje,
• Slikanje,
• Izrada predmeta od različitih materijala uz podsticanje svesti o reciklaži,
• Gluma u okviru lutkarskog pozorišta,
• Radionice kulinarstva u okviru kojih se dete upoznaje sa osnovnim namirnicama, receptima, internacionalnom kuhinjom i kulturama drugih naroda.

2. Rekreaciju u prirodi
3. Izradu domaćih zadataka – Nakon dolaska iz škole od izuzetne je važnosti izrada domaćih zadataka, kako bi deca stekla neophodne radne navike i odgovornost za sopstvene obaveze. Izrada domaćih zadataka vrši se pod nadzorom mentora grupe uz podsticanje razmišljanja deteta i negovanje pažnje. Takođe se neguje saradnja među decom, podstičući ih da jedni drugima pomažu oko domaćih zadataka, te se na taj način neguje kooperativnost i eliminiše negativna kompetitivnost.

6. Programiranje bez struje – Programiranje bez struje je oprobani metod pomoću koga deca (6+) uče osnovne programerske veštine, bez provođenja vremena ispred računara. Polaznici su aktivno uključeni u komunikaciju, rešavanje problema, u cilju podsticanja veština logičkog razmišljanja.
Mnoge aktivnosti su zasnovane na matematici, na primer istraživanje binarnih brojeva, mapiranje i grafikoni, obrasci i problemi sortiranja i kriptografija, dok se druge aktivnosti povezuju sa tehnologijom i razumevanjem kako kompjuteri funkcionišu (na primer, slažu karte sa brojevima po određenom logičkom redosledu ili crtajući u blokčiću uče kako rade animacije).

8. Učenje stranih jezika – Engleski, Nemački i Kineski jezik.
U okviru boravka mi brinemo i o zdravoj ishrani vašeg deteta, koja se sastoji od 3 obroka, pažljivo odabranih kako bi zadovoljili nutritivne vrednosti potrebne jednom detetu.

Menu